Το αλλεργικό σοκ η αναφυλαξία είναι μια συστηματική βαριά αντίδραση του οργανισμού, όταν έρθει σε επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο, πολλές φορές απειλητική για τον ίδιο τον ασθενή.

Αιτίες του Αλλεργικού Σοκ

  • Φάρμακα(αντιβιοτικά-σκιαγραφικά)
  • Τροφές και συντηρητικά τροφίμων
  • Κορτικοστεροειδή
  • Ιδιοπαθή αίτια
  • Latex

Συμπτώματα Αλλεργικού Σοκ

Το αλλεργικό σοκ εμφανίζεται εντός 20 έως 30 λεπτών από την έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο και ο βαθμός βαρύτητας των συμπτωμάτων ποικίλει.

Το πρώτο στάδιο εκδήλωσης συμπτωμάτων η στάδιο συναγερμού χαρακτηρίζεται κυρίως από κνησμό στη μύτη, μάτια, πέλματα, παλάμες και γεννητικά όργανα καθώς και με γενικευμένο αίσθημα καύσους.

Ο ασθενής αισθάνεται έντονα, το γενικευμένο αίσθημα φλόγωσης που πολλές φορές συνοδεύεται από γενικευμένο κνιδωτικό εξάνθημα η αγγειοοίδημα κυρίως στο πρόσωπο και στη στοματική κοιλότητα. Το δέρμα συμμετέχει σε ποσοστό 80 και 90% ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο ένας στους πέντε ασθενείς, θα παρουσιάσει οίδημα στο κατώτερο τμήμα του λάρυγγα.

Η εμφάνιση εισπνευστικού συριγμού, σφίξιμο στο θώρακα, βήχα, παροξυσμό, δύσπνοια, βράγχος φωνής αποτελούν εκδηλώσεις απόφραξης βρόγχων των κατώτερων αεραγωγών.

Μικρό ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει συμπτώματα όπως ζάλη, ταχυκαρδία, θαμβή όραση, λιποθυμία.

Πως αντιμετωπίζεται το Αλλεργικό Σοκ

1. Αμεση αντιμετώπιση

Χορήγηση αδρεναλίνης είναι το φάρμακο εκλογή αντιμετώπισης του αλλεργικού σοκ.

  • Λήψη κορτιζόνης π.χ. Medrol tab 2χάπια
  • Λήψη αντισταμινικού: Zirtec, Rupafin …..
  • Χάπι γαστροπροστασίας τύπου Zantac, Losec….

2.Eπίσκεψη στο πλησιέστερο νοσοκομείο η Κ.Υ για περαιτέρω παρακολούθηση.

  • Εάν τα συμπτώματα επιδεινώνονται χορήγηση αδρεναλίνης(fast ject)για ταχεία αντιμετώπιση τους.