Στα ιατρεία της Δρ. Πολύζου παρακολουθούνται ασθενείς κάθε ηλικίας: βρέφη, νήπια και παιδιά, έφηβοι και ενήλικες.

Η πρώτη επίσκεψη διαρκεί περίπου 1 ώρα κατά την οποία λαμβάνεται αναλυτικό αλλεργιολογικό ιστορικό μαζί με ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό.

Χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας όλες τις παλαιότερες εξετάσεις (ακόμα και αυτές που θεωρείτε ότι δεν είναι σχετικές με τα συμπτώματά σας) καθώς και τα βιβλιάρια ασφάλισης.

Ακολουθεί κλινική εξέταση και, εφόσον χρειαστεί, προτείνεται η διενέργεια ελέγχου με δερματικές δοκιμασίες ανάλογα με την αλλεργική νόσο.

Σε περίπτωση αναπνευστικής αλλεργίας γίνεται σπιρομέτρηση πριν και μετά από βρογχοδιαστολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση των δερματικών δοκιμασιών είναι η μη λήψη αντιϊσταμινικής αγωγής για τουλάχιστον 5 ημέρες.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα μπορεί να ζητηθεί αιματολογικός αλλεργιολογικός έλεγχος ή άλλες εξετάσεις.