Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και η φυσιολογική αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά στην αύξηση των επιπέδων και τη διάρκεια της γύρης στον αέρα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αλλεργικοί ασθενείς να έχουν έξαρση των αλλεργικών συμπτωμάτων τους.        


Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αποδίδεται κυρίως άμεσα ή εμμέσως στις ανθρώπινες   δραστηριότητες με αποτέλεσμα την αύξηση των ατμοσφαιρικών αερίων του Θερμοκηπίου LCO2, NO2, CH4 μαζί με τους ατμούς H2O.Τα αέρια του Θερμοκηπίου παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια κοντά στην επιφάνεια της γης με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη.

  • Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τις εποχές της γύρης των δέντρων, των φυτών και των ζιζανίων (μύκητες) καθώς αυξάνοντας την ποσότητα της γύρης που παράγεται όσο και τη διάρκεια της περιόδου της γύρης.

  • Οι αλλεργικοί ασθενείς που πάσχουν από ρινίτιδα και άσθμα παρουσιάζουν έξαρση των συμπτωμάτων τους λόγω αύξησης της διάρκειας και έντασης των εποχών.

  • Η εκπομπή των αερίων της ατμόσφαιρας που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση λόγω του φαινομένου του Θερμοκηπίου προκαλούν αναπνευστικά συμπτώματα σε άτομα με αλλεργικό άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια πολλές φορές με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους είτε είναι παιδιά ή ενήλικες.

  • Πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες έχουν σαν αποτέλεσμα τα κτίρια να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά υγρασίας με αυξημένη έκθεση σε ακάρεα και μύκητες (μούχλα) προκαλώντας επιδείνωση των αλλεργικών συμπτωμάτων.