Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και η φυσιολογική αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά στην αύξηση των επιπέδων και τη διάρκεια της γύρης στον αέρα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αλλεργικοί ασθενείς να έχουν έξαρση των αλλεργικών συμπτωμάτων τους.        

Οποιαδήποτε χημική ουσία μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον ασθενή και να προκαλέσει δερματίτιδα. Η ταυτοποίηση του υπεύθυνου αλλεργιογόνου γίνεται με τις επιδερμικές δοκιμασίες (patch tests).

Τα κυριότερα αλλεργιογόνα είναι:

Οι αλλεργικές νόσοι είναι το αποτέλεσμα της υπερβολικής αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα που ονομάζονται αλλεργιογόνα.

Τα αλλεργιογόνα μπορεί να βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά κλπ.