Υπάρχουν πολλά αίτια ρινίτιδας. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα σταθερή αύξηση της συχνότητας της αλλεργικής ρινίτιδας, σε αρκετές περιπτώσεις ο ειδικός αλλεργιολογικός έλεγχος (τα δερματικά τεστ και οι αιματολογικές εξετάσεις - RAST) δεν αποκαλύπτουν αλλεργία. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ως μη αλλεργική ρινίτιδα η οποία επίσης υποκρύπτει πληθώρα ετερόκλητων αιτίων. Ένα από τα συχνότερα είναι τα φάρμακα (φαρμακευτική ρινίτιδα).

Περισσότερα από 400 φάρμακα περιγράφουν στο φυλλάδιό τους τη ρινίτιδα ως πιθανή παρενέργεια. Το πιο συχνό αίτιο είναι τα τοπικά αποσυμφορητικά. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για την παροδική ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση, όμως η παρατεταμένη χρήση τους οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Επέρχεται δηλαδή απώλεια της δράσης τους στη συνήθη, αρχικώς αποτελεσματική δόση με αποτέλεσμα ο ασθενής να τα χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο. Έτσι, ο ασθενής «παγιδεύεται» σε ένα φαύλο κύκλο αναποτελεσματικότητας και συνεχούς κατάχρησης.

Πολλά αντιυπερτασικά προκαλούν επίσης ρινίτιδα, όπως οι β-αναστολείς (π.χ. προπρανολόνη), τα αγγειοδιασταλτικά (π.χ. υδραλαζίνη) και τα διουρητικά (π.χ. υδροχλωροθιαζίδη).

Νευρογενούς τύπου ρινίτιδα μπορεί να προκαλέσουν συμπαθητικομιμητικά φάρμακα όπως οι αγωνιστές α-υποδοχέων (π.χ. κλονιδίνη) αλλά και ανταγωνιστές αυτών (πραζοσίνη).

Φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία, όπως η σιλδεναφίλη, μπορεί να προκαλέσουν οξέα συμπτώματα ρινίτιδας. Τα συνδεδεμένα οιστρογόνα και ορισμένα ψυχοτρόπα φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ρινική συμφόρηση.

Τέλος, η ασπιρίνη, εκτός της έξαρσης ασθματικής συμπτωματολογίας που επάγει σε ασθενείς με ρινικούς πολύποδες και άσθμα, μπορεί να προκαλέσει και σοβαρή ρινίτιδα.

Άλλα είδη ρινίτιδας μη αλλεργικής αιτιολογίας είναι η αγγειοκινητική, η λοιμώδης και η δομική. Η αγγειοκινητική ρινίτιδα προκαλείται από την υπερευαισθησία των νεύρων της μύτης. Εκδηλώνεται με μπούκωμα, καταρροή ή και φτερνίσματα. Ο βλεννογόνος της μύτης μπορεί να παρουσιάζει ευαισθησία σε ερεθιστικές ουσίες, αρώματα, έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας ή και σε έντονα συναισθήματα π.χ. στρες. Η λοιμώδης ρινίτιδα προκαλείται από κάποιο ιό και εκδηλώνεται με καταρροή και πυρετό. Τέλος, η δομική ρινίτιδα είναι αποτέλεσμα δομικών ανωμαλιών στη μύτη και πιο συγκεκριμένα στο ρινικό διάφραγμα. Μπορεί να οφείλεται σε εκ γενετής ανωμαλία ή σε κάποιον επίκτητο τραυματισμό.