Οι επαγγελματικές αλλεργίες εκδηλώνονται είτε στο επαγγελματικό περιβάλλον είτε κάποιες ώρες μετά.

Τα κυριότερα νοσήματα είναι η επαγγελματική ρινίτιδα, το επαγγελματικό άσθμα και η αλλεργική κυψελιδίτιδα (ή αλλεργική πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας).

Τα αίτια είναι πολλά και διακρίνονται σε μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις είναι να τεθεί η υποψία και κατά συνέπεια η διάγνωση, ώστε να προστατευθεί ο ασθενής. Σε διαφορετική περίπτωση, με τη συνέχιση της έκθεσης θα επιδεινώνεται και η κλινική του εικόνα ανεξαρτήτως της αγωγής.

Το latex, τα αποθηκευτικά ακάρεα στα άλευρα, τα ισοκυανιούχα (που βρίσκονται σε χρώματα, μονωτικά υλικά κλπ) και η σκόνη του ξύλου είναι χαρακτηριστικά επαγγελματικά αλλεργιογόνα.

Ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα από το ανώτερο (καταρροή, πταρμοί, συμφόρηση) ή/και το κατώτερο αναπνευστικό (βήχας, δύσπνοια, συριγμός). Συνήθως ο ασθενής δεν εμφανίζει τα συμπτώματα από τις πρώτες μέρες στην εργασία του αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο ευαισθητοποίησης.

Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, την αντικειμενική εξέταση, τη σπειρομέτρηση και τα δερματικά τεστ.