Το άσθμα είναι μία χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος που κύριο χαρακτηριστικό της είναι η δύσπνοια.

Το άσθμα οφείλεται σε φλεγμονή των αεραγωγών και διακρίνεται σε:

  • Εξωγενές ή αλλεργικό άσθμα που οφείλεται κυρίως στην επίδραση διαφόρων παραγόντων που προέρχονται από το περιβάλλον (αλλεργιογόνα). Η μορφή αυτή του άσθματος προσβάλει συνήθως νεαρά άτομα και οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση του οργανισμού προς τους εξωγενείς αυτούς παράγοντες. Στις πιο γνωστές ουσίες που προκαλούν αλλεργία, ανήκουν γύρεις διαφόρων δένδρων ή φυτών, μύκητες, οικιακή σκόνη, επιθήλια ζώων, φάρμακα και τροφές.
  • Ενδογενές ή μη αλλεργικό άσθμα στο οποίο δεν ανευρίσκεται κανένας παράγοντας που να θεωρείται υπεύθυνος για την πρόκλησή του.
  • Το άσθμα μετά από άσκηση. Στη μορφή αυτή του άσθματος, οι κρίσεις δύσπνοιας επέρχονται μετά από άλλοτε άλλου βαθμού άσκηση.
  • Το επαγγελματικό άσθμα. Η μορφή αυτή του άσθματος εμφανίζεται σε άτομα που έρχονται σε επαφή με διάφορες εισπνεόμενες ουσίες που σχετίζονται με το επαγγελματικό περιβάλλον (π.χ. αλεύρι σε αρτοποιούς, σκόνη ξύλου σε μαραγκούς, βαφές χρωμάτων σε βαφείς κλπ).
  • Το νυχτερινό άσθμα. Χαρακτηριστικό της μορφής αυτής του άσθματος είναι ότι οι κρίσεις δύσπνοιας επέρχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Το νυχτερινό άσθμα παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε ασθματικούς που δεν θεραπεύουν επαρκώς το άσθμα τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το αλλεργικό άσθμα εκδηλώνεται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Βήχα,
  • συρίττουσα αναπνοή («βράσιμο»),
  • δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή),
  • συσφιγκτικό αίσθημα στο θώρακα ή και θωρακικό πόνο κατά την αναπνοή.

Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως παροξυσμικά, εμφανίζονται δηλαδή μετά από έκθεση στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο και υποχωρούν με τη θεραπεία. Η συχνότητα εμφάνισης και η διάρκεια των συμπτωμάτων καθορίζουν τη βαρύτητα του άσθματος.