Η αλλεργία στα υμενόπτερα (σφήκες, μέλισσες) μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και το αναφυλακτικό σοκ.

Δυστυχώς, αν το τσίμπημα συμβεί σε χώρο όπου τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης απουσιάζουν (κάτι που κατά κανόνα συμβαίνει, π.χ. στην ύπαιθρο) τότε ο κίνδυνος λόγω της μη έγκαιρης αντιμετώπισης είναι μεγάλος.

Θεραπεία αλλεργίας σε υμενόπτερα

Η ανοσοθεραπεία στην περίπτωση αλλεργίας στα υμενόπτερα έχει εξαιρετική σημασία καθώς προστατεύει από επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση τσιμπήματος από τους πρώτους κιόλας μήνες χορήγησής της.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο ασθενής που κάνει ανοσοθεραπεία δεν χρειάζεται καν να λάβει οποιαδήποτε αγωγή ή εμφανίζει μόνο μικρές τοπικές αντιδράσεις μετά από τσίμπημα.

Όπως και στην περίπτωση της αναπνευστικής αλλεργίας, η ανοσοθεραπεία στα υμενόπτερα επιτυγχάνει την εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος προς όφελος του ασθενή.

Η ανοσοθεραπεία στα υμενόπτερα γίνεται μόνο στο ιατρείο καθώς χορηγείται μόνο σε υποδόρια, ενέσιμη δηλαδή, μορφή.